Maria (?) z Zachertów Kuczewska

P-4730

Podpisana jako Emilia z Zachertów Kuczewska – zapewne jest to pomyłka.
Emilia to imię panny Gostkowskiej, która poślubiła Michała Ludwika Zacherta, zmarła jednak w roku 1852, zanim Fajans założył swój zakład. Jej córka, Maria Ludwika Zachertówna (urodzona w Kromołowie, w dworze należącym do rodziny matki, 1848-1902) poślubiła w 1869 Stanisława Floriana Kuczewskiego – i zapewne to ona się znajduje na tej fotografii, jako panna na wydaniu (w roku 1868 Fajans przeniósł zakład na Krakowskie Przedmieście).

https://www.sejm-wielki.pl/b/sw.171986