Miejsce:Debreczyn
Twórca:Gondy&Egey
Tematyka:Portret
Zbiór:

Marie Fischer 1865

Zdjęcie wykonane w pierwszym roku działania słynnego zakładu w Debreczynie.