Miejsce:Niemcy
Twórca:
Tematyka:
Zbiór:

Pomimo daty niemal na pewno zdjęcie z okresu I wojny światowej.