Marszałkowska w ruinach

P-2198

Po prawej widać  od lewej: w głębi wieżę Dworca Wiedeńskiego (był stopniowo wyburzany przed wojną, to ostatnia jego istniejąca część), z przodu kamienice Marszałkowska 105 i 107.