Martynieu (?), śpiewaczka francuska

P-549
Miejsce:Warszawa
Tematyka:Portret