Datowanie wg opinii specjalistki od mody z epoki, p. Olgi Jonarskiej – strój z początku lat 50. XIX wieku. Jest to zatem zapewne reprodukcja dagerotypu.