Welischowie na zimowej przechadzce II – Walter

P-7540

4,5×6 cm

1940