Welischowie na zimowej przechadzce IV

P-7542

4,5×6 cm

1940