Welischowie na zimowej przechadzce VI – Walter

P-7544

4,5×6 cm

1940