Welischowie w salonie V – syn

P-7550

1940

Widoczna na pierwszym planie po lewej lampa może pochodzić z Wiener Werkstaette.