Meyer von Bremen – Liścik miłosny

P-6799
Miejsce:Berlin
Twórca:
Tematyka:Sztuka

Wydanie Photographische Gesellschaft (Towarzystwa Fotograficznego) w Berlinie, zajmującego się wydawaniem reprodukcji dzieł dawnych i współczesnych.

Johann Georg Meyer, zwany Meyer von Bremen (1813-1886), główny artysta nurtu rodzajowego w malarstwie niemieckim XIX wieku. Profesor akademii berlińskiej.