Michał Chomiński w roli kominiarzyka Sobka

P-7111

Młynarz i kominiarz — jednoaktowa komedioopera Jana Nepomucena Kamińskiego (1777–1855), adaptacja sztuki Alexisa Guignarda de Saint-Priest (1805–1851), znana też pt. Kominiarz i młynarz, czyli zawalenie się wieży; muzykę napisał Adam Tarnowski, a Teatr Rozmaitości w Warszawie wystawiał ją w latach 60 XIX w. (premiera 9 maja 1863, grano ją jeszcze w 1869). Postać kominiarczyka Sobka grał Michał Chomiński (1821-1886), aktor farsowy, charakterystyczny; grał już jako dziecko w teatrze ojczyma, większą karierę rozpoczął w Krakowie (1841-1845), po czym przeniósł się do Teatru Rozmaitości w Warszawie. Jak podaje Encyklopedia Teatru Polskiego: W 1867 przystąpił do zbierania materiałów biograficz­nych o aktorach warsz. (od XVIII w.), kolekcjonowania portretów aktorskich oraz do prowadzenia notat o daw­nym i bieżącym repertuarze scen warsz., o występach gościnnych artystów z innych miast oraz artystów obcych w Warszawie (m.in. wypisywał z dzienników recenzje). Jednocześnie finansował pisanie życiorysów aktorskich przez J.T.S. Jasińskiego. Notaty, które prowadził do śmierci, stanowią bezcenny materiał do dziejów t. warsz. w XIX w.