Miejsce:Warszawa
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret
Zbiór:

Mirce – Mira
Warszawa 9/V [19]27 r[ok]