Rodzice Johannes i Angela Prandl
na Westerlandzie w podróży poślubnej

+ – 1915