Mnich – łakomczuch

P-434

Opisany błędnie na karcie i w albumie jako „Żyd”