Mnich – pijak

P-433

Opisany błędnie w albumie jako „Żyd”