Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

Kochanej Zosi
ofiaruje
Jana

Ostrów, dnia 4. 1. 30 r.