Na balkonie w Warszawie

P-3458
Miejsce:Warszawa
Twórca:
Zbiór:

7,5×10,5 cm

W[arsza]wa. Brat Ludwik babci Janiny
Baster  z d[omu] Metzenauer

Przypuszczalnie okres II wojny światowej, kiedy w ogrodach masowo sadzono zamiast kwiatów ziemniaki.