Na drabinie

P-3562
Miejsce:Polska
Twórca:
Format:
Tematyka:Grupowe

Tadeusz Kamiński (Hamiński?)
16/IV [1]931

Stehlik „Józwa”
„Lenek”-Hrabyk
[?] 15. IV 1931
Schindler
Sońda (?)
Edwart Łostarz (?)
Żurek (?)