Na schodach w Lubczy

P-2767

Lubcza 1927 r.
Terenia Siem[ieńska?], z Halszką na ganku.