Na tle secesyjnych haftów

P-7892
Miejsce:Niemcy
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

Drezdeńskie konsorcjum produkujące materiały fotograficzne, Internationale Camera Actiengesellschaft (ICA) powstało w roku 1909 z połączenia czterech firm i istniało do 1926 kiedy połączyło się z Zeiss Ikon.