Nabrzeże w Genui

P-8497
Miejsce:Genua
Tematyka:Architektura
Zbiór:

Widać ładunki kamienia budowlanego.