Technika:
Miejsce:Europa
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Grupowe
Zbiór: