Wielki Napoleon (II) – Rada państwa

PD-11717
Miejsce:Paryż
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Sztuka

Jedna z dziesięciu kart ze scenami z życia Napoleona, tworzących wspólnie jego wielki portret.