Napoleon prywatnie

wydawca – Gaston Piprot (Etoile – ‚gwiazda’)

Scena VI. – Pierwsza lekcja strategii.