Niccolò dell’Arca – anioł z relikwiarza św. Dominika

P-9048

18,5×26 cm.

Relikwiarz w bazylice św. Dominika w Bolonii (Arca di San Domenico) powstawał stopniowo – w 1264 Nicola Pisano i jego warsztat wykonali główną część. W latach 70. XV w. Niccolo dell’Arca (nazywany tak od tego właśnie dzieła) stworzył ze współpracownikami koronę relikwiarza (wcześniej płaskiego) z licznymi figurami – zmarł nie ukończywszy pracy, więc trzy rzeźby (anioł ze świecznikiem i św. Prokulus i św. Petroniusz) dodał tam młody Michał Anioł, który znalazł się w Bolonii nieco przypadkowo. Tego anioła wykonał jeszcze Niccolò dell’Arca.