Miejsce:
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

Na rewersie korespondencja Marthy i Willy’ego z matką jednego z nich, Dorothee Franse (?).