Nieświęty Mikołaj

P-4483
Miejsce:Berlin
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

Nieczytelne nazwisko fotografa, wyłącznie adres: Agricolastrasse 33.