Nieufna dziewczynka

A-392
Technika:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka: