NN Augustowa Dehnelowa (Jadwiga Tracewiczówna?) jako dziecko

P-50