Miejsce:Rzym
Twórca:Mang Michele
Zbiór:

Fotografia 20×26 cm na kartonie 24×32,5 cm.

Fontanna – widziana tu od tyłu – jest wcześniejsza, ale jej ostateczny wygląd uzyskano w roku 1818. Jest to składak: posągi Dioskurów pochodzą z sąsiednich Term Konstantyna (których resztki wyburzono pod palazzo Rospigliosi), egipskie obeliski, sprowadzone przez Domicjana, ozdabiały wejście do Mauzoleum Augusta – jeden z nich trafił na Eskwilin, koło S. Maria Maggiore, drugi na Kwirynał. Granitowa misa pochodzi wreszcie z Campo Vaccino (jak nazywano w czasach nowożytnych tereny dawnego Forum Romanum).

W tle widać pałac Kwirynalski, letnią rezydencję papieską zbudowaną w latach 80. XVI wieku na polecenie Grzegorza XIII (jako rozwinięcie willi Carafów) i rozwijaną przez kolejne stulecia, aż do 1870, kiedy wojska włoskie zajęły Rzym i rok później pałac stał się rezydencją króla Włoch. Dziś jest pałacem prezydenckim.