Obraz Stanisława Fabijańskiego „Pogrom” na wystawie

P-3587
Miejsce:Kraków
Twórca:
Tematyka:Sztuka

Zdjęcie 17×23 cm na kartonie 19x25cm.

Stanisław Fabijański (1865-1947), malarz krakowski, stworzył „Pogrom” jako upamiętnienie pogromu ludności żydowskiej na Padole w Kijowie w roku 1905. „Encyklopedia Gutenberga” podaje, że malarz stworzył cały tryptyk poświęcony temu wydarzeniu, „Za wiarę ojców”. Sam „Pogrom” był w epoce reprodukowany na barwnych pocztówkach.

Na fotografii widać obraz zaprezentowany na jakiejś wystawie – być może w krakowskim Pałacu Sztuki?

Awers:
W r[oku] 1905. po manifeście 30 października cara Mikołaja II, pogrom żydów wdzielnicy Kijowskiej na Padole.

Stanisław Fabijański

Rewers:
podpis
opus 
St[anisława] F[abijańskiego]