Odbudowa gmachu PASTy

P-4044
Miejsce:Warszawa
Twórca:
Tematyka:Architektura
Zbiór:

Zapewne pocz. lat 60., kiedy kończono odbudowę

Z grupy 10 zdjęć pokazujących Warszawę od końca lat 40. do końca lat 60. (P-4039 – P-4048).