Odbudowa Warszawy – pl. Zamkowy

P-2278
Miejsce:Warszawa
Twórca:
Tematyka:Architektura
Zbiór:

Zdjęcie wykonane spod dzwonnicy św. Anny, od lewej widoczna kolumna Zygmunta, wieża św. Marcina, kamienice przy międzymurzu Piwnej i Świętojerskiej, rusztowania przy Matce Boskiej Łaskawej, ukończony szczyt katedry, dzwonnicę, kamienicę Kościelskich.