Odziena – pałac rodu von Brümmer I

PD-9368
Miejsce:Vietalva
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Architektura

Dobra miejscowości Odziena (Odensee) w dzisiejszym okręgu Vietalva na Łotwie od 1455 roku były w rękach rodu Tiesenhausenów, a od 1720 lub 1745 roku – von Brümmerów, którzy w latach 60. XIX w. przebudowali XVIII-wieczny pałac w stylu gotyku tudorowskiego. Ciężko uszkodzony w czasie rewolucji 1905 roku, w latach 20. podpadł łotewską pod reformę rolną i został częściowo odremontowany; od lat 60. w stanie ruiny.