Ołtarz w kaplicy katedry w Rouen

P-8773

Kaplicę gruntownie prze- i rozbudowano w początkach XIV wieku. Ołtarz wykonany w latach 1643-45 mieści wcześniejsze płótno Philippa de Champaigne z 1629 („Adoracja pasterzy”).