Opera Królewska w Berlinie

P-3361
Miejsce:Berlin
Twórca:
Tematyka:Architektura

Teatr Królewski
Berlin
5 sie[rpnia 18]73

Wzniesiona w latach 1741-42, Opera Dworska spłonęła w roku 1843 i została odbudowana w zmienionym kształcie według projektu Langhansa i otrzymała nową nazwę: Opery Królewskiej. W 1918 roku przemianowana na Operę Państwową Unter den Linden, zwana też Lindenoper. Zbombardowana w 1941 i 1945, została otwarta w roku 1955 jako opera Berlina Wschodniego.