Wnętrze kościoła św. Piotra w Bacharach

PD-6787
Miejsce:
Twórca: