Pałac Lubomirskich (zdjęcie posiadane wcześniej)

P-1396