Pałac pod Blachą i Trasa W-Z – cegiełka na odbudowę

P-1925
Miejsce:Warszawa
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Architektura
Zbiór:

Zdjęcie wykonane najpewniej w dniu otwarcia trasy W-Z (i odsłonięcia zrekonstuowanej Kolumny Zygmunta), 22 lipca 1949 r.

UWAGA: Nieustalone prawa autorskie do zdjęcia. Proszę o kontakt jeśli wiedzą Państwo, kto jest ich posiadaczem!