Palazzo Publico, Siena

P-6615
Miejsce:Siena
Twórca:
Tematyka:Architektura
Zbiór:

Sienne [Palais?] de la Sergneura