Pani Marotzig z Kostrzynia

P-2022

Być może nie pochodzi z „Rozproszonego albumu” – brak naniesionego ołówkiem numeru porządkowego, nieco inny charakter pisma. Ale samo słowo „Fraulein” wygląda jakby było pisane jednak tą samą ręką, wydaje się też, że kupiłem to zdjęcie z którąś partią „rozproszonych”, dlatego też obie panie z Kostrzynia (P-2021 i P-2022) dołączam do tego zbioru.