Panna Randolf, subretka i komiczka

PD-3828
Miejsce:Niemcy
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret