Sophie Hartmann

P-3108

Liebste Sophie [?] deine Elisa

S. Hartmann

Datowanie wg opinii specjalistki od mody z epoki, p. Olgi Jonarskiej – pierwsza połowa lat 60. XIX wieku.