Pl. Napoleona, Poczta Główna

P-1410

Po prawej widać fragment elewacji dziedzińca z rzędem małych okienek u góry.