Plac Napoleona, Prudential

P-1409

Od lewej nieistniejące dziś kamienice Goldstanda (brzeg nr 3 i nr 5), bank oraz Prudential, wreszcie ruiny przy Świętokrzyskiej.