Plac św. Marka, Wenecja

P-3350

Piazza św. Marka
Wenecja

22 lipca [18]73