Poborowi – zapewne okres I wojny światowej. Wprawdzie na rewersie fotograf nie chwali się dyplomem honorowym od miasta (1896), ale czcionka wskazuje już na początek XX wieku.