Miejsce:Warszawa
Twórca:
Zbiór:

Wg opisu aukcji zdjęcie wykonane pod kantyną Kraftfahrzeugpark (naprawczej bazy samochodowej?) wojsk niemieckich w Warszawie.