Podnośnia statków Niederfinow

P-9302

Śluza windowa na kanale Odra-Hawela pod Niederfnow, zbudowana 1927-1934.